Condotel là mô hình căn hộ kết hợp giữa căn hộ (condominium) và khách sạn (hotel). Xuất hiện đầu tiên tại Mỹ vào những năm 1980, mô hình này đã chứng minh được sức mạnh vượt trội khi vừa lý tưởng để ở, lại vừa ưu việt để đầu tư. Tại Việt Nam, thị trường cũng không còn xa lạ với condotel và thực tế chứng minh thành công từ đầu tư condotel vượt trội hơn hẳn so với những kênh đầu tư khác. Các nhà đầu tư cũng sẽ đặt lê bàn cân nhiều yếu tố để có thể chọn ra một sản phẩm đắc lợi giữa thị trường đang nở rộ loại hình này.